Posts in

Archives


Burmistrz Gorzowa Śląskiego podaje do  publicznej wiadomości, że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim,  ul. Wojska  Polskiego 15, wywieszono na  okres od  8 maja 2020r. do 29 maja  2020r. wykazy  nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia, ogłoszone  Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.43.2020r. z dnia 08 maja 2020r. i  Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr …