Na pomoc przedsiębiorcom


Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu koronawirusa Covid 19, mogą ubiegać się o pomoc w ramach pakietu pomocowego oferowanego przez gminę. Pakiet ten tworzą trzy uchwały przyjęte przez radnych na kwietniowej sesji.

Pakiet obejmuje: zwolnienie z podatku od nieruchomości, przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz nienaliczanie opłaty prolongacyjnej.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorstw, których działalność została zawieszona decyzją rządu, m.in. fryzjerów, kosmetyczek, prowadzących hotele, restauracje i inne punkty gastronomiczne. Zwolnienie obejmuje podatki za kwiecień, maj i czerwiec płacone przez osoby fizyczne lub za maj, czerwiec i lipiec, płacone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej. Warunkiem uzyskania zwolnienia są uregulowane podatki od nieruchomości do końca stycznia 2020 r.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości adresowane jest do  przedsiębiorstw, które wskutek epidemii Covid – 19 prowadzą działalność w zmniejszonym zakresie. Termin płatności przedłuża się do 30  września zarówno osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które płacą podatek do 15 maja, jak i osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym i spółkom niemającym osobowości prawnej płacącym podatek do 15 maja lub do 15 czerwca.

Warunkiem skorzystania z wymienionych form pomocy jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Byczynie odpowiednich dokumentów nie później niż do 30 września. Bliższych informacji na ten temat udziela zainteresowanym Referat Finansowo – Księgowo – Podatkowy UM (77 413 41 50; 77 413 41 66; 77 413 41 14 wew. 17).

Dodatkową formą pomocy jest zwolnienie z tak zwanej opłaty prolongacyjnej, którą podatnik ponosi, jeśli Urząd odroczy termin płatności podatku lub rozłoży zaległość na raty. Taka opłata została wprowadzona decyzją byczyńskich radnych w 2016 r.

Pakiet pomocowy oferowany przez gminę skierowany jest m.in. do zakładów fryzjerskich.
Zdjęcie EW

Być może w gminie są przedsiębiorcy, których nie uwzględniono w uchwałach, a którzy również ponieśli straty w wyniku epidemii Covid – 19. Co z nimi?

– Jeśli osoby takie wykażą, że mają straty z powodu koronawirusa, ich wnioski będą rozpatrywane indywidualnie – mówi burmistrz Iwona Sobania. – Jeśli podań będzie dużo, przygotuję stosowny projekt uchwały, abym nie musiała sama brać odpowiedzialności za rozpatrywanie i udzielanie pomocy.

EW

Wstecz OGŁOSZENIE
Dalej Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego