OGŁOSZENIE


 Burmistrz Gorzowa Śl. podaje do  publicznej wiadomości, że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl.,  ul. Wojska  Polskiego 15, wywieszono na  okres od  6 maja 2020r. do 27 maja  2020r. wykaz  nieruchomości  przeznaczonych   do oddania w dzierżawę, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.42.2020r. z dnia 05 maja 2020r.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nr 11 lub 12 Urzędu, tel. 34 3594004
lub znaleźć  na stronie  https://bip.gorzowslaski.pl/m8893/k258-Zarzadzenia-Burmistrza-2020/a5086-ZARZADZENIE-BURMISTRZA-NR-0050.42.2020-W-SPRAWIE-ODDANIA-W-DZIERZAWE-W-TRYBIE-BEZPRZETARGOWYM-NIERUCHOMOSCI-GRUNTOWYCH-STANOWIACYCH-WLASNOSC-GMINY-GORZOW-SL.-ORAZ-OGLOSZENIA-WYKAZU-NIERUCHOMOSCI-PRZEZNACZONYCH-DO-ODDANIA-W-DZIERZAWE

                                                                                  Burmistrz Gorzowa

                                                                                    mgr inż. Artur Tomala

Wstecz Burmistrz Miasta Kluczborka
Dalej Na pomoc przedsiębiorcom