Posts in

Archives


W związku z koronawirusem nastąpiło małe trzęsienie ziemi w tradycyjnym nauczaniu. Lekcje przeniosły się z budynków szkoły do domów. Nauczyciele zostali wrzuceni na głęboką wodę, ponieważ w naszym kraju e-edukacja w wymiarze publicznym nie funkcjonuje prawie w ogóle, ewentualnie w edukacji prywatnej. Nie tylko nauczyciele znaleźli się w nowej rzeczywistości, ale także uczniowie i rodzice. …

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszone zostały w dniu 15 maja  2020 r.: wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nr GNP.68450.49.2020.JK – nieruchomość położona w  Kluczborku, działka nr 56/3 ark.m. 11 o pow. 0,1095ha. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia w/w nieruchomości upływa z dniem …

Azyl Psów Zapomnianych, który mieści się w Gierałcicach (gm. Wołczyn) szuka wolontariuszy oraz domów tymczasowych do opieki nad bezdomnymi czworonogami. Azyl powstał na terenie prywatnej posesji w Gierałcicach. Działa w oparciu o pracę społeczników. – Przez wiele lat nie dawał mi spokoju fakt, że na terenie gminy Wołczyn nie ma miejsca stworzonego z myślą o …

Burmistrz Gorzowa Śląskiego podaje do  publicznej wiadomości, że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim,  ul. Wojska  Polskiego 15, wywieszono na  okres od  8 maja 2020r. do 29 maja  2020r. wykazy  nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia, ogłoszone  Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.43.2020r. z dnia 08 maja 2020r. i  Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr …

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu koronawirusa Covid 19, mogą ubiegać się o pomoc w ramach pakietu pomocowego oferowanego przez gminę. Pakiet ten tworzą trzy uchwały przyjęte przez radnych na kwietniowej sesji. Pakiet obejmuje: zwolnienie z podatku od nieruchomości, przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz nienaliczanie opłaty prolongacyjnej. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy …

 Burmistrz Gorzowa Śl. podaje do  publicznej wiadomości, że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl.,  ul. Wojska  Polskiego 15, wywieszono na  okres od  6 maja 2020r. do 27 maja  2020r. wykaz  nieruchomości  przeznaczonych   do oddania w dzierżawę, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.42.2020r. z dnia 05 maja 2020r.   Szczegółowe informacje można uzyskać w …

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=14262 działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ),podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na …

https://www.bip.kluczbork.eu/452,przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci?tresc=14263 działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz 2014r. poz. 1490 ),podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż …