Burmistrz Miasta Kluczborka


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszone zostały w dniu 29 kwietnia  2020 r.:

  1. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: https://www.bip.kluczbork.eu/453,informacja-o-wykazach-nieruchomosci?tresc=14255

Nr GNP.6845.35.2020.JK – nieruchomości położone w  Bąkowie: działka nr 71/3 ark.m. 1 o pow. 0,1110ha, 71/4 ark.m. 1 o pow. 0,1110ha, 71/5 ark.m. 1 o pow. 0,1110ha, 71/6 ark.m. 1 o pow. 0,1168ha.

b) wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z gruntem, z pierwszeństwem dla najemcy:

Nr GNP.7125.14.2020.IŚ – działka nr 234/2 ark.m. 6 o pow. 261m2 w udziale 547/10000ha, ob. Kluczbork.

Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia w/w nieruchomości upływa z dniem 12.06.2020r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, tel. 77 4182785

Wstecz Szyją maseczki dla mieszkańców gminy Kluczbork
Dalej Basen z poślizgiem