Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców


Radni Rady Miejskiej w Oleśnie korespondencyjnie podjęli uchwałę w sprawie oleskiego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w związku z epidemią koronawirusa wielu naszych lokalnych przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnej sytuacji – informuje Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 1100 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

– W większości są to firmy jednoosobowe lub zatrudniające kilka osób, czyli tak zwane mikroprzedsiębiorstwa – kontynuuje włodarz.

To w większości restauratorzy, rzemieślnicy, firmy przewozowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, biura turystyczne. Dochody wielu tych firm, które nie mogą w czasie epidemii prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera.

– W tym trudnym czasie musimy szczególnie sobie uświadomić, że rozwój naszej gminy jest w ogromnym stopniu uzależniony właśnie od aktywności naszego lokalnego biznesu – mówi włodarz Olesna. – Dlatego oprócz rozwiązań realizowanych przez rząd, chcemy jako samorząd udzielić wsparcia osobom prowadzącym działalność gospodarczą. W miarę naszych możliwości i kompetencji, będziemy starali się podjąć takie działania, które w jak największym stopniu pomogą naszym przedsiębiorcom, a przede wszystkim uchronią miejsca pracy.

Po licznych konsultacjach społecznych, przede wszystkim z przedstawicielami lokalnego biznesu, przygotowany został oleski pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Po pierwsze, zakłada on zwolnienia z czynszów za najem miejskich lokali użytkowych. Sto procentzwolnienia otrzymają przedsiębiorcy, którzy na mocy aktualnych przepisów musieli zawiesić działalność, 50 proc. zwolnienia obowiązywać będzie przez okres 3 miesięcy po wznowieniu działalności  i 50 proc. zapłacą ci, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych zgodnie z definicją zawartą w ustawie.

– Ulgi tyczą się też dzierżawy terenów gminnych – kontynuuje Sylwester Lewicki.

W tym zakresie zwolnienia z czynszów dla przedsiębiorców są takie same jak dla tych, co wynajmują miejskie lokale.

Radni zdecydowali też zwolnić z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy od kwietnia 2020 r. do czerwca 2020 r. mieli całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i tych, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych zgodnie z definicją zawartą w ustawie.

Do końca września 2020 r. przedłużony został też termin płatności rat podatku od nieruchomości (płatnych w kwietniu, maju i czerwcu)  dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych nieobjętych zapisami ustawy.

Co ważne, wszystkie zwolnienia i ulgi, udzielane będą na wniosek przedsiębiorcy. 

– Mimo że zaproponowane przez nas rozwiązania obciążają budżet gminy, są one konieczne – podsumowuje burmistrz. – Musimy działać szybko, skutecznie i stanowczo, bo tylko w ten sposób możemy przetrwać ten trudny okres. Będziemy stale monitorować sytuację i podejmować dalsze inicjatywy, które będą odpowiedzią na  dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Na stronie urzędu miejskiego pojawiła się specjalna zakładka „Pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa”.

– Tam można znaleźć wszystkie informacje na temat naszej pomocy samorządowej, ale też rządowej – kończy włodarz Olesna.

Wstecz Jak żyjemy w czasach epidemii
Dalej Wirus jak tsunami