OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Zębowice

http://bip.zebowice.pl/7/strona-glowna-bip.html

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BIP zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Osiecko, Kadłub Wolny i Poczołków na okres 3 lat. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Wstecz OGŁOSZENIE
Dalej Kochani uczniowie tęsknimy za Wami