Posts in

Archives


Trwa rozbudowa i przebudowa krytej pływalni w Praszce. To największa inwestycja ostatnich lat. Jej koszt wynosi 15 mln zł. Na to zadanie gmina pozyskała 5-milionowe dofinansowanie unijne.- Basen był stary, bo blisko czterdziestoletni i aż się prosił o remont – mówi Jarosław Knaga, zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce, zawiadujący tym obiektem. …

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 wywieszone zostały w dniu 29 kwietnia  2020 r.: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: https://www.bip.kluczbork.eu/453,informacja-o-wykazach-nieruchomosci?tresc=14255 Nr GNP.6845.35.2020.JK – nieruchomości położone w  Bąkowie: działka nr 71/3 ark.m. 1 o pow. 0,1110ha, 71/4 ark.m. 1 o pow. 0,1110ha, 71/5 ark.m. 1 o …

Gmina chce zaopatrzyć w maseczki wielokrotnego użytku wszystkich mieszkańców. Wielkie szycie już się rozpoczęło. – Chcemy przygotować w pierwszym rzucie 35 tysięcy maseczek, które będą bezpłatnie dostarczane mieszkańcom gminy – mówi wiceburmistrz Dariusz Morawiec. – Część materiału już zakupiliśmy, dziś (w czwartek 16 kwietnia – przyp. red.) odbierzemy kolejną partię, która pozwoli nam taką ilość …

Fotograf Michał Włoch w myśl zasady zostań w domu, postanowił zabrać internautów na wirtualny spacer pełen przepięknych krajobrazów. – Słysząc o kolejnych ograniczeniach w codziennym życiu, jak bumerang wróciły do mnie słowa, które bardzo głęboko utkwiły w mojej pamięci: „Oglądanie pejzaży, które fotografujesz daje mi nadzieję” – mówi Michał Włoch. Przez ponad dwa lata poza …

Z psychologiem Maciejem Nocuniem o objawach choroby Alzheimera, pracy terapeutycznej z chorym i jego rodziną rozmawia Elżbieta Wodecka – Czym jest choroba Alzheimera? – Podstawowym wyznacznikiem tej choroby są zaburzenia otępienne polegające na postępujących zaburzeniach pamięci – zapominanie, ale także trudność w przyswajaniu nowych rzeczy. I właśnie utrata pamięci powoduje największe spustoszenie w relacjach międzyludzkich …

Branża muzyczna stanęła, ale to nie znaczy, że muzycy przestali tworzyć, grać, śpiewać… Przykładem jest Michał Jędryszek, który właśnie nagrał klip do autorskiego utworu „Być sobą”. – To trudny czas dla nas wszystkich – mówi Michał Jędryszek, który prowadzi jednoosobową firmę z branży muzycznej. – Dziewięćdziesiąt pięć procent czasu spędzam teraz w domu, pozostałe pięć …

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela porad telefonicznych. Specjaliści dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, psychologowie również popołudniami. – W naszej poradni na czas trwania epidemii wprowadziliśmy zmiany w zakresie zasad jej funkcjonowania – mówi Jolanta Górka, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie. – Zmodyfikowaliśmy ofertę specjalistyczną w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, porad i konsultacji w tym …

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu z wiadomych względów musiał zawiesić organizację imprez i zajęcia, ale to nie znaczy, że nie działa, że nie pracuje… – Wykorzystaliśmy ten czas na stworzenie nowych sal do zajęć – mówi dyrektorka Agnieszka Hurnik. – Do ich aranżacji wykorzystaliśmy wszystko to, co mieliśmy na stanie – stare meble, sklejki, a …

Ogłoszony w kraju stan epidemii i wprowadzanie przez rząd kolejnych obostrzeń nie pozostają bez wpływu na działalność samorządów. – Musimy zweryfikować naszą gospodarkę finansową i ograniczyć wydatki do tych najniezbędniejszych – mówi Jarosław Tkaczyński, burmistrz Praszki. – Są już pierwsze symptomy tego, że spadną dochody gminy. Dzierżawcy nieruchomości wynajmowanych na działalność gospodarczą zwrócili się z …

Z Wojciechem Smolnikiem, wiceprezesem MKS-u, o aktualne sytuacji w III-ligowym klubie piłkarskim, rozmawia Andrzej Szatan. – Jest pan w MKS-ie od początku jego istnienia. Czy towarzyszyła kiedyś panu taka niepewność o jego losy, jak teraz? – Zawirowania w ciągu siedemnastu lat naszej działalności przeżywaliśmy wielokrotnie. Ale przyczyny tego były odmienne, głównie finansowe. Teraz jest niepewność …