Oleśnianie nagrodzeni Laurami


W gronie wyróżnionych Laurami Umiejętności i Kompetencji 2019 znaleźli się również oleśnianie.

W Filharmonii Opolskiej im J. Elsnera wręczono Laury Umiejętności i Kompetencji 2019. Podczas uroczystej gali rozdano 5 laurów platynowych, 10 złotych oraz 33 srebrne. Nagrody trafiły do ludzi nauki, kultury, biznesu, społeczników i polityków, a wśród wyróżnionych znaleźli się także oleśnianie.
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2019 w kategorii menadżer, lider społeczno-gospodarczy odebrała Ewa Cichoń, która od 2009 r. pełni funkcję dyrektora Oleskiego Muzeum Regionalnego. Od 1 grudnia 2014 r. – funkcję przewodniczącej Rady Powiatu Oleskiego. Popularyzuje historię lokalną poprzez wystawy, publikacje, prelekcje, organizowanie Czwartkowych Spotkań Muzealnych, oprowadzanie turystów po zabytkach Ziemi Oleskiej.
Pani Ewa w Oleskim Muzeum Regionalnym zorganizowała stałą ekspozycję „Dzieje miasta Olesna”, do której opracowała projekt, napisała scenariusz, zebrała ikonografię do po raz pierwszy kompleksowo zaprezentowanej historii Olesna w nowej siedzibie muzeum. To zadanie wymagało dogłębniejszych poszukiwań źródeł w archiwach, zbiorach prywatnych, przeprowadzenia wywiadów, wykorzystania relacji świadków.Historia to moja pasja, więc to była dla mnie czysta przyjemność – mówi pani Ewa, która wdrażała też wiele projektów dydaktyczno-wychowawczych z zakresu multikulturowości, historii i funkcjonowania placówki w regionie dla różnych grup wiekowych.
Pani dyrektor organizuje i prowadzi w charakterze przewodnika wycieczki turystyczno-historyczne, angażuje się w oprowadzanie oficjalnych delegacji, w tym gości zagranicznych i przekazywaniu im informacji z zakresu historii i współczesności Ziemi Oleskiej. Jest autorką kilkuset artykułów w lokalnej prasie i 8 książek na temat historii lokalnej.

W lipcu 2019r. twórcy holdingu DeSilva otrzymali Różę Olesna, teraz Srebrny Laur.

W listopadzie 2019 roku otrzymałam wyróżnienie, przyznane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, za zaangażowanie w organizację 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, teraz Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji – mówi Ewa Cichoń. – Każda nagroda, każde wyróżnienie cieszy, więc te również.
Również Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2019 – tyle, że w kategorii polskie przedsiębiorstwo – odebrała DeSilva Haus, którą tworzą Sylwia i Krzysztof Respondkowie oraz Krzysztof Kasprzyk.
To twórcy holdingu De Silva, który skupia różne działalności gospodarcze. Począwszy od gospodarstwa rolnego o profilu mleczno-mięsnym, w którym produkcja roczna mleka sięga 7 milionów litrów i hodowane jest ekologiczne bydło typowo mięsne.

https://kosmopell.pl/


DeSilva zajmuje się również działalnością hotelową, współpracuje z międzynarodową siecią hotelową Accor. Posiadając 17 obiektów, holding zalicza się do największych w Polsce firm hotelarskich o rodzimym kapitale. Hotele DeSilva powstały w 2006 roku, a punktem wyjścia do działań był pomysł na przyjazny hotel, zarówno dla klienta biznesowego, jak i turystycznego. Wraz z otwarciem pierwszego hotelu DeSilva spółka rozwija się w oparciu o cztery marki własne (DeSilva Premium, DeSilva, DeSilva INN, by De Silva). Holding zajmuje się także budową dużych osiedli mieszkaniowych oraz budynków komercyjnych, jak też wynajmem powierzchni biurowych i mieszkalnych. Wybudowała osiedla mieszkaniowe w Piasecznie, na terenie Warszawy oraz Poznania. Obecnie trwa rozbudowa osiedli mieszkaniowych w Kluczborku, podoleskim Świerczu oraz budowa nowoczesnego osiedla w Opolu.
Poprzez swoją prężną działalność gospodarczą de Silva stała się firmą rozpoznawalną w kraju i za granicą. Realizując naprawdę duże przedsięwzięcia, nie zapomina i chętnie wspiera lokalne inicjatywy. A inwestując środki finansowe w budowę nowych budynków i obiektów na terenie Olesna, przyczynia się do rozwoju i poprawy komfortu życia jego mieszkańców.
Nagrodę specjalną – Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego – przyznano prof. biskupowi opolskiemu Andrzejowi Czai, który pochodzi z podoleskiej Wysokiej.
MK

Wstecz Wszystko zaczyna się od rodziny
Dalej Razem więcej niż pięćdziesiąt lat