Biblioteka ma się czym pochwalić


Ubiegły rok był dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej bardzo pracowity. Ale są tego efekty – mieszkańcy Kluczborka i okolic czytają coraz więcej.

Początek roku to dobry moment, aby przekazać informacje statystyczne na temat pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Tym bardziej, że ma się ona czym pochwalić. Dane statystyczne obejmują bibliotekę stopnia podstawowego, czyli tę przy ulicy Miarki oraz filie biblioteczne, których jest dziewięć: jedna na terenie Kluczborka (Filia Nr 3) i osiem na terenie gminy w miejscowościach: Bogacica, Borkowice, Kujakowice Górne, Kuniów, Ligota Dolna, Ligota Górna, Łowkowice i w Smardy Dolne – informuje Zuzanna Gruszczyńska, instruktorka w MiGBP.
Księgozbiór liczy obecnie ponad 111 tysięcy egzemplarzy.

W ubiegłym roku zakupiono dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem książek, za kwotę prawie pięćdziesięciu sześciu i pół tysiąca złotych – wylicza Zuzanna Gruszczyńska. – W tym tysiąc sto czterdzieści cztery egzemplarze za kwotę dwudziestu jeden tysięcy pięciuset złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Natomiast sześćset trzydzieści dziewięć książek biblioteka otrzymała w darze.
Zbiory specjalne, czyli płyty z muzyką, filmy, audiobooki, to z kolei trzy tysiące trzysta czterdzieści egzemplarzy. W ubiegłym roku zakupiono sto siedem audiobooków za kwotę ponad tysiąca siedmiuset złotych. Biblioteka prenumerowała 21 tytułów czasopism.
Z oferty biblioteki korzystają cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery osoby, co stanowi 13 procent mieszkańców gminy Kluczbork.

Cieszy nas, że liczba czytelników z roku na rok wzrasta – mówi instruktorka. – W 2019 roku przybyło ich stu trzydziestu sześciu.
Zanotowana w ubiegłym roku liczba odwiedzin w bibliotece to przeszło czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset – więcej o tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć osób niż w 2018 roku. Natomiast liczba wypożyczeń zbiorów do domu, to prawie sto jeden tysięcy, biorąc pod uwagę książki, płyty oraz czasopisma.

Biblioteka zakupiła rower cargo, który już wiosną wyjedzie na ulice Kluczborka.

Nasi czytelnicy wypożyczyli o cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwie książki więcej niż rok wcześniej – wylicza Zuzanna Gruszczyńska.
W statystykach zanotowano także osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć udostępnień książek i czasopism na miejscu – w bibliotecznych czytelniach.

Nasza placówka jest też otwarta na współpracę i różnorodną działalność – tłumaczy bibliotekarka. – Wspieramy lokalnych twórców, organizując spotkania autorskie i poetyckie oraz wystawy prac plastycznych. Biblioteka jest świetnym miejscem, aby zaprezentować swoją twórczość i zainteresowania szerszemu gronu odbiorców, bo średnio odwiedza ją około sto pięćdziesiąt osób dziennie.
W 2019 r. kluczborska biblioteka zorganizowała prawie czterysta różnorodnych imprez i spotkań w ramach szeroko pojętej działalności kulturalnej, edukacyjnej i promocyjnej. Było to m.in.: 7 spotkań autorskich, w czasie których gościła Zofię Stanecką, Lidię Czyż i Idę Hrdličkovą, Macieja Płazę, Iwonę Derkowską, Wojciecha Chmielarza, Grażynę Ochenkowską i Stasię Budzisz; 11 wystaw; 78 lekcji bibliotecznych i zajęć edukacyjnych,; 123 spotkania głośnego czytania (dla dzieci z przedszkoli oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i Stobrawskiego Centrum Seniora); 97 spotkań i warsztatów dla czytelników. Organizowała też ferie, rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie oraz Mikołajki z Książką. W imprezach tych uczestniczyło siedem tysięcy sto dziewięć osób.

W ubiegłym roku odbyło się siedem spotkań autorskich.

Ponadto kontynuujemy rozpoczętą w 2017 roku akcję „Poczekalnia – Poczytalnia. Czekając, czytajmy!” – dbamy o kącik czytelniczy stworzony w kluczborskiej przychodni lekarskiej „Medyk” – mówi Zuzanna Gruszczyńska. – Książki w kąciku cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród małych pacjentów. W 2019 roku zrealizowaliśmy projekt dofinansowany przez Fundację LOTTO „Plan B – Młodzieżowa Strefa Kreacji i Inspiracji”. W bibliotecznym Oddziale dla Dzieci i Młodzieży powstał kącik dla młodzieży: zakupiono wygodne pufy, ciekawe komiksy, w tym japońskie mangi oraz zorganizowano warsztaty komiksowe, fotograficzne i plastyczne, w których młodzież chętnie uczestniczyła.
Oprócz tego w konkursie Fundacji Orlen „Moje miejsce na Ziemi” kluczborska biblioteka zdobyła grant w wysokości 10 tys. zł na realizację projektu „Wkręć się w bibliotekę na kołach!”.

O Gruzji opowiadała Stasia Budzisz.

Zakupiliśmy rower cargo, który już wiosną wyjedzie na ulice Kluczborka, odwiedzi przedszkola i szkoły oraz miejsca spędzania wolnego czasu, na przykład park czy zalew, a bibliotekarze będą promować książki, czytelnictwo i bibliotekę – tłumaczy Zuzanna Gruszczyńska.
We wrześniu placówka rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu organizowanego przez Instytut Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

Była też akcja wymiany książek.

Jesteśmy w gronie pięciu tysięcy dwustu placówek z całego kraju objętych tą akcją – mówi instruktorka. – Projekt jest skierowany do dzieci w wieku od trzech do sześciu lat oraz ich rodziców. Dziecko otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą, na którą składa się książka „Pierwsze czytanki dla…” oraz Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece mały czytelnik dostaje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, zostaje uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomina o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Projekt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem – wydaliśmy już dwieście pięćdziesiąt wyprawek, z czego ponad sto sześćdziesiąt to nowi czytelnicy. Mamy nadzieję, że faktycznie akcja ta przyczyni się do wychowania nowego pokolenia czytelników, którzy od najmłodszych lat mają kontakt z książką i biblioteką.

MZ

Wstecz Udana integracja pracowników gorzowskiego Ośrodka Kultury
Dalej By nikogo nie zostawić w potrzebie