Słucha i inspiruje


Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono otrzymał Waldemar Antkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej.

Uroczystość odbyła się 15 stycznia w Opolskiej Filharmonii, a zorganizowała ją Opolska Izba Gospodarcza.
W życiu Waldemara Antkowiaka sport był zawsze ważny, jednak działalność społeczna dotyczyła jeszcze innych obszarów.
Z piłką nożną związany jest już od 45 lat. Był prezesem Ludowego Zespołu Sportowego w Krzywiczynach oraz Gminnego Związku LKS Wołczyn, przez 4 kadencje członkiem prezydium Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu oraz prezydium Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Od 2016 jest wiceprezesem OZPN ds. organizacyjnych. W latach siedemdziesiątych pracował zawodowo w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Wołczynie, w zakładach mechanicznych w Krzywiczynach. W 2002 po likwidacji, na ich bazie otworzył własną działalność gospodarczą. Później działał w LZS-ie, Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS. Piątą kadencję jest członkiem zarządu OZPN. Był pomysłodawcą Balu Sportowca, z którego dochód przeznaczano na działalność sportową.
W przeszłości w gminie Wołczyn istniało 14 klubów LZS, które pod względem organizacyjnym prowadził.Na samym początku działalności boiska były nieogrodzone, bez szatni oraz zaplecza socjalnego – wspomina Waldemar Antkowiak. – Obecnie siedem naszych stadionów spełnia wymogi licencyjne.
Jego zadaniem wsparcie sportu przez wołczyński samorząd lokalny jest na wysokim poziomie i należy do czołówki województwa opolskiego.

Nie mamy się czego wstydzić – podkreśla.
Pełnił funkcje lidera Grupy Odnowy Wsi, był założycielem i wiceprezesem Koła Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Krzywiczyny. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mieszkańcy zaczęli realizować różne projekty: wyposażać świetlicę, powstał plac zabaw, zagospodarowano staw. W tej chwili wieś wygląda zupełnie inaczej.

Dla mnie najważniejszą rzeczą było to, że społeczność lokalna zaczęła organizować swoje otoczenie, spotykać się, budować relacje – zaznacza. – Wtedy powstał turniej sołectw. Chciałbym, żeby po piętnastu edycjach zmieniony został trochę format tej imprezy. Mam nadzieję, że wkrótce wrócimy do tego pomysłu.
Pan Waldemar zauważa, że bez pomocy ludzi, sam niewiele by zdziałał.

Wszystkie funkcje społeczne, które sprawowałem, są wybieralne, więc zawdzięczam je ludziom i dzięki nim nabywałem kompetencje, uczyłem się, słuchałem i inspirowałem – mówi.
Od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy i jej Rady Decyzyjnej.

Chciałbym, żeby LGD Dolina Stobrawy była instytucją, która w dalszym ciągu wspiera tak dobrze małe społeczności – zaznacza. – Nasze sołectwo również korzystało z jej projektów.
Waldemar Ankowiak był radnym Rady Miejskiej w Wołczynie w kadencji 1994-1998, 2002-2006 oraz przewodniczącym Rady Miejskiej od 2006 do teraz.

Na szczęście u nas Rada Miejska nie jest tak upolityczniona, jak w dużych miastach – to znacznie ułatwia pracę – mówi. – Chcę dodać, że większość uchwał poprzedzonych jest gorącą dyskusją. Cenię sobie przeciwstawne opinie, to dużo wnosi. Potrzeb jest wiele, ale trzeba twardo stąpać po ziemi. Mimo ponad 62 – milionowego budżetu, ponad 20 milionów trafia na oświatę, która jest niedoszacowana centralnie. Z kadencji na kadencję mamy coraz więcej zadań zleconych przez państwo. Na szczęście w radzie przeważa racjonalizm, chcemy inwestować w infrastrukturę i mieszkańców.
Dla Laureata Srebrnych Laurów, wyróżnienie jest podsumowaniem jego pracy zawodowej i społecznej.
WD

Wstecz Zagrali dla Patrysia
Dalej Udana integracja pracowników gorzowskiego Ośrodka Kultury