Drogi i tężnie


Budżet gminy Wołczyn w tym roku wynosi 66 mln złotych. Największe wydatki samorząd poniesie z tytułu utrzymania oświaty – ponad 20 mln złotych. Na inwestycje i remonty zaplanowano ponad 7,6 mln zł.

Najbardziej spektakularnym zadaniem będzie budowa tężni i ogrodu halofitów -roślin słonolubnych.Zakres tej inwestycji będzie uzależniony od dofinansowania unijnego – mówi Jan Leszek Wiącek, burmistrz Wołczyna. – Obecne pozwala nam na wykonanie tej inwestycji na poziomie 1,1 mln złotych. Złożyliśmy jednak wniosek do programu unijnego na zrealizowanie jej w oparciu o projekt za 3,4 mln.
Inwestycja rozpocznie się w bieżącym roku.

W planowaniu budżetowym w dalszym ciągu priorytetem jest budowa i remont dróg – informuje Jan Leszek Wiącek.
Gmina przeznaczy 250 tys. złotych na remont ulicy Traugutta w Wołczynie. Złożony został już wniosek na dofinansowanie w Funduszu Dróg Samorządowych. Tyle samo gmina przeznaczy na ulicę Klonową w Skałągach. Kolejną remontowaną drogą będzie dojazd do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych. Gmina na ten cel wyda 550 tys. złotych. Wniosek o dotację został złożony w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Jest to pierwszy etap tej inwestycji, łączącej drogę krajową numer czterdzieści dwa z przysiółkiem Gierałcice Małe – informuje burmistrz Wołczyna. – Drugi etap przewiduje połączenie przysiółka z sołectwem Gierałcice.
Kolejną drogą remontowaną z budżetu gminy będzie ulica osiedlowa na Górce w Rożnowie, inwestycja pochłonie 235 tys. złotych. Następny projekt przewiduje przebudowę drogi Leśnej w Wołczynie. Zaplanowano też projektowanie drugiego etapu ulicy Fabrycznej w stronę Fabryki Mebli „Piaski”. W Brzezinkach projektowana jest droga osiedlowa. Zaplanowano również wykonanie projektu drogi w Markotowie Dużym w kierunku przysiółka Cygany.
Gmina złożyła też wniosek do rządowego Programu Maluch +, na uruchomienie kolejnego oddziału żłobka.

Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, rozpoczniemy adaptację pomieszczeń w przedszkolu – dodaje burmistrz
Złożono również wniosek do LGD Dolina Stobrawy na budowę alejek z oświetleniem, łączącym Park Przyjaźni (Kozi Park) z ulicą Namysłowską -wzdłuż rzeki. Dofinansowanie ma wynieść 742 tys. zł.
Kolejne zadania w ramach dotacji, dotyczą wspieranie mieszkańców w przebudowie ogrzewania na ekologicznego. Na ten cel gmina przeznaczy 140 tys. zł. Z kolei 142 tys. zł. zarezerwowano na remonty zabytków oraz kamienic skupionych we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Wołczyna. Utrzymana będzie dotacja na przydomowe oczyszczalne, tam gdzie brakuje kanalizacji. W 2020 roku utworzone zostaną otwarte strefy aktywności w Rożnowie i Brzezinkach. 100 tys. złotych przekazane zostanie na poprawę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołczyn. Samorząd przekaże 420 tys. zł na fundusz sołecki. Zaplanowano remonty w świetlicach wiejskich, częściowo z funduszu sołeckiego w remizie OSP w Szymonkowie, Wierzbicy Górnej, w świetlicach w Brunach, Brzezinkach, Brynicy, Gierałcicach, Rożnowie, Markotowie Dużym, Świniarach Wielkich.

Zakres inwestycji zwykle jest większy, wierzę, że ich przybędzie i będziemy mogli przeznaczyć na ten cel więcej środków – zauważa Jan Leszek Wiącek.- Oczywiście znaczące środki finansowe przeznaczamy w budżecie na właściwe i na bardzo dobrym poziomie funkcjonowanie naszych jednostek, instytucji oraz działalność sportową.
WD

Wstecz Parkowanie w rynku będzie płatne
Dalej Dostali podziękowania z dalekiej Australii