Trzeba słuchać ludzi


Z prezesem Zarządu Lesaffre Polska, Dariuszem Rompą, rozmawia Wojciech Dobrowolski.Czym dla państwa jest przyznany tytuł Solidnego Pracodawcy Roku?

To ważne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasza polityka personalna opiera się na zrównoważonym działaniu biznesu, w którym człowiek zajmuje kluczowe miejsce. Że to, co robimy dla naszych pracowników i otoczenia jest dostrzegane.
Bardzo istotne jest także to, że nagroda ta jest wynikiem pozytywnych opinii urzędów i instytucji, władz lokalnych, organizacji biznesowych i otoczenia, z którymi na co dzień współpracuje Lesaffre Polska.

Jakie należy spełnić kryteria, żeby otrzymać taki tytuł?

Kryteria brane pod uwagę w ocenie przedsiębiorstwa są wskaźnikami solidności zatrudnienia i są to: warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy), terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżka kariery i awansu, polityka rozwoju pracowników, opinie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe), dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto kapituła dokonuje dodatkowej oceny uczestników konkursu pod kątem realizowanych działań w zakresie: programów motywacyjnych – inwestycji w podnoszenie kwalifikacji pracowników, społecznej odpowiedzialności biznesu przyrostu zatrudnienia, programu 50+, programu zatrudniania młodych ludzi.

Jakie możliwości rozwoju oferujecie swoim pracownikom?

W naszych działaniach rozwojowych kierujemy się polityką ciągłego doskonalenia. Wykracza ona poza standardowe kursy podnoszące kwalifikacje. Co roku przeznaczamy znaczne środki finansowe na szkolenia i rozwój dodatkowych kompetencji naszych pracowników.
W ramach tych środków mogą oni podnosić swoje kwalifikacje w formie szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych, a także mają możliwość uczestnictwa w grupach projektowych w środowisku krajowym i międzynarodowym, pełniąc rolę koordynatorów lub członków tych grup, np. koordynatorzy BHP, systemu Lean Manufacturing. Grupy te zajmują się rozwojem i innowacyjnością w obszarze ochrony środowiska, produkcji, systemu jakości, ergonomii pracy, rozwoju nowych produktów, usług itp. W tym miesiącu otworzyliśmy Akademię Lidera Lesaffre – program rozwojowy dedykowany dla kadry kierowniczej, liderów i talentów, którego celem jest kształtowanie kultury organizacji poprzez rozwój własny. Oferujemy naszym pracownikom również dofinansowanie studiów, nauki języków obcych oraz możliwości rozwoju kompetencji miękkich.

Nagroda Solidny Pracodawca Roku została wam przyznany za troskę o bezpieczeństwo oraz warunki pracy, w jaki sposób dbacie o bezpieczeństwo pracowników?

Dbałość o pracownika zawsze była i jest naszym priorytetem. Bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, warunki pracy oraz warunki socjalne. Chcemy, by pracownicy mieli świadomość tego, że zdrowie jest ich najcenniejszą wartością. Dlatego też powołaliśmy koordynatorów BHP, którzy wspierają nas w realizacji tego kluczowego aspektu poprzez szerzenie świadomości bezpieczeństwa pracy, wnoszenie własnych doświadczeń i obserwacji z obszarów im podległych. Wspierając też aspekt zdrowotności pracowników oferujemy szeroki pakiet benefitów dopasowanych do potrzeb pracowników, takich jak prywatna opieka medyczna czy karty sportowe.
Z jakimi wyzwaniami mierzy się obecnie Lesaffre ?

Obecny rynek pracy jest bardzo trudny dla pracodawcy. Również i my mierzymy się z wysoką rotacją pracowników i trudnościami w pozyskaniu wykwalifikowanych specjalistów. By sprostać temu zadaniu, nieustannie monitorujemy rynek oraz dopasowujemy nasze systemy wynagrodzeń do zmieniających się warunków, by były atrakcyjne dla pracowników oraz zapewniały efektywność biznesową.

Jak wyglądają warunki socjalne w Lesaffre ?

Nasza firma oferuje szeroki pakiet benefitów, są to m.in.: prywatna opieka medyczna, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do posiłków, nagrody jubileuszowe, karta sportowa, ubezpieczenia grupowe, dofinansowanie do przedszkola, obozów i kolonii dla dzieci, „wczasy pod gruszą”, zapomogi i pożyczki mieszkaniowo – remontowe. Dofinansowujemy rów- nież zakup okularów do pracy przed monitorem ekranowym oraz prowadzimy kasę zapomogowo pożyczkową.

Jakie korzyści wynikają z przyznania tytułu Solidny Pracodawca?

To konkurs, który wyłania, nagradza i promuje podmioty gospodarcze, które wyróżniają się wzorową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług. Tytuł ten zobowiązuje i motywuje do dalszych działań, ciągłego doskonalenia i dbałości o naszych pracowników.Wszystko to składa się na wizytówkę Solidnego Pracodawcy.

Jak zatem nim zostać?

Przede wszystkim słuchać ludzi, prowadzić kulturę otwartości opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku, budować partnerskie relacje.

Wstecz Krzepicki unikat
Dalej Rok ważnych inwestycji