Onkologia już działa


W szpitalu Vital Medic rozpoczęła działalność poradnia onkologiczna. Otrzymała ona kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia.Skorzystaliśmy z okazji, że NFZ ogłosił konkurs na poradnię onkologiczną i zdecydowaliśmy się w nim wystartować – mówi Piotr Duch, prezes zarządu spółki Vital Medic. – Konkurowaliśmy z trzema innymi podmiotami z województwa opolskiego. Fakt, że my ten kontrakt zdobyliśmy, jest bardzo korzystny dla mieszkańców północnej części Opolszczyzny, czyli powiatów kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego, gdzie takiej placówki dotąd nie było. Pacjenci ci będą mieli łatwiejszy dostęp do świadczeń ambulatoryjnych oferowanych przez poradnię, do diagnostyki podstawowej, ale również pogłębionej. Skróci się ich droga do kontaktu z onkologiem, jeśli będzie taka konieczność. A jak wiadomo czas reakcji w leczeniu chorób nowotworowych jest bardzo istotny dla powodzenia w walce z rakiem.
Poradnia będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii w Opolu – pacjenci będą mogli odbywać w niej konsultacje oraz wstępną i pogłębioną diagnostykę w celu rozpoznania choroby nowotworowej. Ponadto w trakcie leczenia zostaną objęci opieką specjalistów onkologów, aby stale monitorować postępy w leczeniu.

W naszej poradni pracować będą właśnie specjaliści z OCO, dzięki czemu pacjenci będą mieli zapewnioną ciągłość leczenia – informuje Piotr Duch. – Przy chorobach nowotworowych, w przypadku radioterapii i chemioterapii, a także leczenia szpitalnego ważna jest też jakość życia i wygoda pacjentów. Dzięki naszej poradni będą mogli leczyć się na miejscu, blisko swych miejsc zamieszkania. Pogłębione leczenie i kontynuacja leczenia też nie będą wymagały dalekich wypraw, na przykład do Wrocławia, a znacznie bliżej, bo do Opola.
Poradnia czynna będzie trzy razy w tygodniu.
Otwarcie poradni onkologicznej jest też ważne dla szpitala Vital Medic z powodu jego starań o kontrakt na neurochirurgię.

Chcemy prowadzić na tym oddziale skoordynowane leczenie chorób nowotworowych układu nerwowego i oferować tak zwany pakiet onkologiczny, czyli program szybkiej terapii onkologicznej – mówi prezes spółki Vital Medic. – Będziemy mogli wówczas zapewnić naszym pacjentom lepszą opiekę na miejscu, a w oparciu o działalność poradni i współpracę z OCO w Opolu utworzymy, niemalże stale funkcjonujące, konsylium onkologiczne, planujące i koordynujące leczenie pacjentów neurochirurgicznych z nowotworami mózgu i kręgosłupa. Pacjent onkologiczny jest szczególny – w poradni onkologicznej rozpoczyna się jego trudna, wręcz ciernista droga leczenia. Musi być ono skoordynowane, a pacjent maksymalnie zaopiekowany, bo w tej chorobie nie może zostać sam. Tylko skoordynowane, kompleksowe leczenie może przynieść pozytywne efekty.
Szanse zdobycia kontraktu na neurochirurgię są duże.

Jesteśmy dobrej myśli, bo NFZ ogłosił konkurs właśnie na neurochirurgię i chirurgię naczyniową – mówi Piotr Duch. – To bardzo ważna decyzja, która niesie ze sobą określone skutki. Po pierwsze ogłaszając konkurs NFZ stwierdził, że jest deficyt w naszym województwie w tych obszarach. Po drugie oznacza, że zabezpieczył środki na kontrakt na najbliższe lata. Powinien niezwłocznie ogłosić wyniki konkursu, by można było rozpocząć realizację kontraktu z początkiem przyszłego roku. My jesteśmy gotowi.
Vital Medic, który posiada bardzo nowoczesny oddział neurochirurgiczny wraz z oddziałem intensywnej opieki medycznej od 2015 roku walczy o kontrakt z NFZ-tu na tę działalność.
MZ

Wstecz Mickiewicz nie zwalnia tempa
Dalej OIOM „zagrał” w filmie