Od 20 lat mówią o historii


Spotkania z cyklu „Historia lokalna w powiecie oleskim” odbywają się już od 20 lat. W środę 25 września w hali Zespołu Szkół odbyła się 175. edycja historycznych spotkań, która jednocześnie była okazją do świętowania jubileuszu.

W ramach spotkań referaty wygłosiło 158 prelegentów, a pierwszym z nich była Elżbieta Lesik, oleska historyczka.
Premierowa edycja „Historii lokalnej”, która została zainicjowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, odbyła się w 1999 roku.Na początku chodziło o trudną historię pogranicza – mówi Kryspin Nowak, ówczesny wicestarosta. – Wiadomo, że były to tereny niemieckie i polskie, więc wiązało się z tym wiele zależności historycznych oraz zróżnicowanie kulturowe. Ze starostą Janem Kusem nieco obawialiśmy się tych spotkań, bo to nie są łatwe tematy. Okazało się jednak, że te spotkania i rozmowy przybliżyły nas do siebie. Nie było animozji. Spotkania były organizowane również w innych powiatach, ale z tego co wiem, przetrwały jedynie u nas.
To, jak rozrosła się „Historia lokalna”, przerosło oczekiwania organizatorów.
Od początku cyklu stawiano na żywą historię w oparciu o opowieści i osobiste odczucia.

To miała być historia opowiadana przez ludzi, którzy ją przeżyli i na żywo opowiadali o niej na spotkaniach – wyjaśnia Kryspin Nowak. – To nie był podręcznik, do którego można mieć jakieś zastrzeżenia, jeśli chodzi o fakty. Ci ludzie tutaj mieszkali i znali autentyczne historie, a my chcieliśmy, żeby o nich opowiedzieli. To często były bardzo skomplikowane sprawy, dotyczące dawnych animozji. Nie chcieliśmy nikogo urazić i myślę, że to nam się udało.
Spotkania nie dotyczyły jedynie spraw historycznych. Podejmowano tematy dotyczące kultury, obyczajów, kuchni, strojów ludowych czy muzyki.

Cykl miał pokazać różnorodność i bogactwo tego terenu – mówił podczas uroczystości Roland Fabianek, starosta oleski. – Zawsze byliśmy regionem na styku kilku kultur i to pielęgnowaliśmy. Uczyliśmy się siebie nawzajem po to, żeby się szanować, zrozumieć i docenić. Gościliśmy wiele zacnych osobistości, przedstawicieli świata nauki, sztuki czy kultury.
Gościem specjalnym jubileuszowego spotkania był Marek Szołtysek, śląski pisarz, dziennikarz, historyk, autor książek związanych z kulturą i kuchnią śląską. W wygłoszonej mowie „Kuchnia śląska stara jak świat” poruszył nie tylko tematy kulinarne, ale również skomplikowane relacje śląskie.
Jubileusz występem uświetnił Zespół Pieśni Regionalnej, działający przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu.
Damian Pietruska
w ramach współpracy z ool24.pl

Wstecz Mała wystawa o wielkim człowieku
Dalej Rekord frekwencji na piwnym święcie