Młodzi wiedzą jak pomagać


Ochotnicza Straż Pożarna realizuje projekt: „Reaguj, pomagaj, działaj”, dzięki któremu mieszkańcy poznają tajniki pierwszej pomocy.

Jego głównym celem jest edukacja i integracja społeczności lokalnej oraz promowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy poprzez organizację szkoleń, warsztatów i imprez środowiskowych z praktyczną nauką reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Jednym z elementów projektu było szkolenie dorosłych mieszkańców sołectwa jak udzielać pierwszą pomoc.
Powstały też „domki strażackie – makiety treningowe”. Makiety zaprezentowano już podczas dożynek gminnych 8 września oraz festynu wiejskiego 22 września. W trakcie imprez strażacy zorganizowali minizawody strażackie dla dzieci.
Kolejne szkolenia zorganizowane zostały wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich i dzieci z Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 września, drugie 25 września.Dzieci i młodzież szkolna podzieleni zostali na grupy, w których kolejno zapoznawali się z wyposażeniem jednostki OSP Borki Wielkie, przy pomocy fantomu praktycznie szkolili się z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy, ułożenia poszkodowanego w tak zwanej pozycji bocznej i tym podobne – mówi Hubert Imiołczyk, jeden z organizatorów. – Do szkoleń użyto także domków strażackich i hydronetek, a każde dziecko prądem wody podanym z hydronetki miało możliwość „gaszenia pożaru”.
Szkolenia miały na celu nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, poznania numerów alarmowych i właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia.
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.
Damian Pietruska,
w ramach współpracy z ool24.pl

Wstecz Ruszyła gminna komunikacja
Dalej Tradycje łucznicze