Mała wystawa o wielkim człowieku


W miejscowym muzeum czynna jest wystawa „Świadek Niepodległej. Wincentego Jungowskiego podróż do niepodległej Polski”.

W dwóch gablotach na wystawie prezentowanych jest kilkanaście pamiątek po praszkowskim działaczu społecznym i politycznym (1879-1961), które pochodzą ze zbiorów muzeum.Część eksponatów została zakupiona, część przekazana przez ofiarodawców – mówi Maria Feliks, etnograf Muzeum w Praszce.
Wśród kilku fotografii są te przedstawiające członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, do którego Wincenty Jungowski należał oraz grupy teatralnej.

Najpierw był w niej aktorem, a później pisał też scenariusze sztuk oraz reżyserował je – tłumaczu Maria Feliks. – Jeden z takich scenariuszy pokazany jest na wystawie.
Jest też kilka zeszytów zapisanych drobnym maczkiem, pismem niemal kaligraficznym.

Po powrocie z obozu koncentracyjnego Buchenwald, do którego trafił na początku drugiej wojny światowej, Wincenty Jungowski wycofał się z życia publicznego i poświęcił spisywaniu dziejów Praszki oraz swoich wspomnień – mówi pracownica muzeum.
Uwagę zwraca także mała walizeczka z przyborami toaletowymi i wygrawerowanym na metalowej tabliczce imieniem i nazwiskiem jej właściciela, którą Wincenty Jungowski zabierał ze sobą na swoje liczne podróże. Jedną z nich – w 1900 roku – była pielgrzymka do Rzymu.
Prezentowana jest również laska – symbol władzy, którą bohater wystawy sprawował, gdy w latach 1921-1922 pełnił obowiązki burmistrza Praszki. Są również dokumenty potwierdzające jego pobyt w obozie koncentracyjnym Buchenwald.

Także spodnie od pasiaka, część ubioru więziennego oraz przepustka z 1945 roku, wystawiona przez polskie władze, zezwalająca mu na bezpłatny przejazd wszystkimi środkami komunikacji do Praszki, gdy wracał z obozu – mówi Maria Feliks.
Wincenty Jungowski był ważną postacią w historii Praszki. W latach 1915-1930 prowadził w mieście księgarnię, działał w komitecie na rzecz rozbudowy kościoła parafialnego

Brał udział w pracach komitetów na rzecz pomocy dla powstańców śląskich oraz biednych rodzin, które wspomagano kartkami żywnościowymi – wyjaśnia pani etnograf.
To z jego inicjatywy w 1917 roku w Praszce powstała Solidacja Mariańska Dziewcząt – organizacja skupiająca najzdolniejsze młode praszkowianki, łącząca naukę z wychowaniem w duchu chrześcijańskim, później przekształcona w Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Młodzieży Żeńskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości angażował się w walkę Ślązaków o przyłączenie do Niepodległej, a po wybuchu III Powstania Śląskiego stanął na czele Komitetu Pomocy Powstańcom Ślaskim. To właśnie Wincenty Jungowski jest autorem projektu Pomnika Powstańców Styczniowych i Śląskich, który stoi na cmentarzu parafialnym w Praszce. Był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkiem zarządu Cechu Stolarskiego.
Najtragiczniejszy rozdział w życiu Wincentego Jungowskiego stanowi pobyt w obozie koncentracyjnym Buchenwald, poprzedzony aresztowaniem w dniu 22 września 1939 roku i pobytem w areszcie w Landsberg (Gorzów Śląski) oraz w więzieniu w Rawiczu. Po wyzwoleniu obozu w kwietniu 1945 roku działał w Schwarzwaldzie w Polskim Komitecie „Polonia”, a następnie wrócił do Praszki.


Część informacji została zaczerpnięta z Wieluńskiego Słownika Biograficznego.
AS

Wstecz Spotkanie z wulkanem energii
Dalej Od 20 lat mówią o historii