Zakończył się remont dachu kościoła


Kościół pod wezwaniem św. Augustyna wypiękniał. Stało się to za sprawą dachu, którego remont właśnie się zakończył. Wyremontowano także dach plebanii.

Prace rozpoczęły się 8 lat temu. Zapoczątkował je ksiądz Rafał Grześkowiak, proboszcz parafii Kostów w latach 2010 – 2015. Kontynuował obecny proboszcz ks. Dariusz Brylak. Dach kościoła był w kiepskim stanie – tłumaczy ks. Dariusz Brylak. – Ekspertyza wykazała, że konieczny jest remont. Powierzchnia dachu jest bardzo duża. Składają się na nią wielkie połacie główne i mnóstwo zakamarków.
Remont był wielkim wyzwaniem dla parafii. Środki na jego realizację w znacznym stopniu pochodziły z dofinansowań, których udzieliły Urząd Miejski w Byczynie, Starostwo Powiatowe w Kluczborku i Urząd Marszałkowski w Opolu.

Procentowo najwięcej dała gmina Byczyna – mówi proboszcz. – Ostatnie dofinansowanie wynosiło 8 tysięcy złotych. Co roku gmina partycypowała w kosztach i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Dziękujemy również Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Marszałkowskiemu, że uwzględniły nas w swoich dotacjach. Zasadniczą część kosztów ponieśli jednak parafianie, użytkownicy tego kościoła. Mieszkańcy składają się co niedzielę na tacę. To są ich ofiary. Chylę czoła przed wiarą ludzi. Gdyby nie wiara, nie byłoby ofiar. Gdyby nie było ofiar, nie byłoby tych dachów.
Jako ostatnie wyremontowane zostały połacie główne dachu. Ich koszt to prawie 200 tysięcy złotych.

Z tym, że kosztorys zrobiony został 3 lata temu – zauważa ks. Dariusz. – Dzisiaj te sumy byłyby już zupełnie inne. Wykonawca, pan Andrzej Bochniak, jednak go nie podwyższył. Chylimy czoła przed jego pracą i takim podejściem.
Remont dachu zakończył się, ale prace przy kościele będą kontynuowane. Parafia planuje odnowienie elewacji, ale jeszcze nie w tym roku. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków. Trzeba wykonać ekspertyzę, uzyskać niezbędne pozwolenia.

Dopiero wtedy będzie można mierzyć się z możliwościami finansowymi i jakoś rozsądnie rozłożyć prace na etapy – tłumaczy ks. Darusz Brylak. -Tak samo było w wypadku dachu. To jest koszt, który trzeba udźwignąć.
Również w kościele w Ciecierzynie należącym do parafii Kostów trwają prace remontowe.

Wyremontowano już prezbiterium – cieszy się proboszcz. – Chcemy w nim umieścić kamienny ołtarz i kamienną ambonę, na które obecnie czekamy.
Inwestycje nie ominęły także kościoła filialnego w Miechowej, który w tym roku obchodzi 490 – lecie swojego istnienia. W poprzednim roku zbudowano wokół niego nowy płot.
EW

Wstecz Markowe karpie
Dalej Z sercem w roli głównej