Remont goni remont


W Wołczynie trwają, bądź już zakończono inwestycje drogowe i remontowe. A niektóre są jeszcze w planie.Na ukończeniu jest remont drogi o długości 435 metrów w Duczowie Wielkim – informuje Jan Leszek Wiącek, burmistrz Wołczyna. – Tam ułożona została nowa nawierzchnia. Wartość inwestycji to ponad 232 tys. zł.
Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz remizy OSP w Komorznie. W świetlicy położone zostanie pokrycie dachowe, wykonane zostaną sufity podwieszane, sanitariaty, posadzki. Remont obejmuje stolarkę drzwiową, instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, odnowiona zostanie elewacja koszt – 368 tys. zł. Natomiast przebudowa remizy OSP w Komorznie obejmuje pokrycie dachu papą. Dobudowana zostanie też część socjalna. Zadanie kosztuje ponad 340 tys. zł. Nowe pokrycie dachowe ma również budynek OSP w Wierzbicy Górnej, a w Gierałcicach remiza została ocieplona. Z kolei w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) trwa remont drogi o długość 283m – jego koszt wyniesie 93 826 zł. W Komorznie przebudowywana jest droga asfaltowa do kościoła oraz chodnik z kostki brukowej o długość ponad 357 m. Wartość inwestycji sięga 228 455 zł. Rozpoczęły się prace remontowe drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Wołczynie. Na długości 116,71m położona zostanie nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa oraz ustawionych zostanie pięć lamp. Inwestycja pochłonie 376 023 zł, prawie połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na ukończeniu jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe – Szymonków – dodaje burmistrz Wołczyna. – Asfalt został położony na ponad 2 kilometrach.
Jej koszt wyniósł 775 323 zł, z czego ok. 310 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Opolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Trwa również przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej (Agro Ferm). Tu położona zostanie jezdnia z betonu asfaltowego na długość 350 m, a jej koszt wyniesie 332 113,59 zł. Trwają prace związane z adaptacją budynku szkoły podstawowej na przedszkole w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 4.

Zakres prac obejmuje przebudowę sal klasowych na zabawową i do wypoczynku oraz modernizację pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem do wieku dzieci – zauważa Jan Leszek Wiącek.
Powstaną nowe posadzki, wyremontowana zostanie kuchnia i wykonane będą podjazdy dla niepełnosprawnych oraz stolarka okienna i drzwiowa. Remont będzie kosztował 491 393 zł.
Rozpocznie się też budowa otwartych stref aktywności w Wołczynie, przy ul. Wrzosowej i Wąsicach w pobliżu szkoły. Koszt inwestycji wyniesie 223 688,43 zł, z czego 100 tys. zł stanowi dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Zakres prac obejmuje zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Będą to: wioślarz, chodziarz, orbitrek, talia/wahadło, koła tai chi, drabinka. W Wąsicach urządzony zostanie plac zabawowy, linarium piramida, sześcian gimnastyczny, zestaw zabawowy – domek, huśtawka „bocianie gniazdo”. Uzupełnieniem zagospodarowania terenu będzie montaż piłkarzyków integracyjnych, gry w kółko i krzyżyk, tablicy informacyjnej, ławek parkowych, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Lada dzień rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica – Wołczyn oraz parkingów Park & Ride i Bike & Ride. Zakres prac obejmuje wyznaczenie dziesięciokilometrowego odcinka nowej ścieżki rowerowej. Na nim ma powstać nowa infrastruktura, miejsca do odpoczynku dla rowerzystów, zainstalowane zostaną lampy solarne, wiaty i tablice edukacyjne. Inwestycja kosztuje ponad 300 tys. złotych. W osiemdziesięciu procentach dofinansowana została ze środków unijnych Subregionu Północnego.

Co roku z budżetu przeznaczamy podobną kwotę na remonty i inwestycje drogowe – zauważa burmistrz. – Oczywiście jest jeszcze bardzo wiele potrzeb, o których przypominają nam mieszkańcy. Musimy jednak pamiętać, że inwestując, należy zabezpieczać właściwe funkcjonowanie tego, co już powstało. Rozsądne finansowanie sprawia, że gmina jest stabilnie funkcjonującym samorządem. W planach są kolejne drogi, ulice, budowa tężni, termomodernizacja budynków i wiele innych.
WD

Wstecz Czarowali niezwykłymi smakami
Dalej Wilk zginął od kuli