O dziejach jednej granicy


W niedzielę 15 września w sali nr 9 ratusza, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej, odbył się wernisaż wystawy historycznej „Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”.

Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Byczyny we współpracy z Urzędem Miejskim. Otworzyła ją burmistrz Iwona Sobania. Po pewnych perturbacjach logistycznych udało nam się tę wystawę przywieźć w piątek wieczorem z Komornik koło Opola – powiedziała na otwarciu Jadwiga Pliszek-Kostur, prezeska Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Byczyny. – Autorem tej wystawy jest pan Dawid Smolorz. Została ona przygotowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Od 2017 roku jest tak zwaną wystawą wędrującą.
Ekspozycja przedstawia dzieje jednej z najtrwalszych i najstabilniejszych granic w Europie, biegnącej wzdłuż rzek: Przemszy, Brynicy, Liswarty i Prosny. Przez prawie 600 lat oddzielała ona Górny Śląsk od Królestwa Polskiego, zaboru rosyjskiego i w latach 1918 – 1922 od II Rzeczypospolitej. Umieszczone na tablicach mapy i plany pozwalają poznać dokładny przebieg granicy. Liczne fotografie przedstawiają obiekty przy niej znajdujące się, a przede wszystkim życie mieszkańców nadgranicznych terenów. Ubarwiają to zamieszczone na tablicach ciekawostki oraz wspomnienia osób tu żyjących. Można się dowiedzieć, jak zorganizowana była granica i jaki był system jej ochrony. Na wystawie są też akcenty dotyczące tej granicy w okolicach Byczyny. Można znaleźć informacje o bitwie pod Byczyną w 1588 r. oraz o sporze między mieszkańcami Byczyny i znajdującego się po drugiej stronie Prosny Wójcina o nadprośniańskie łąki. Na zdjęciach zobaczyć także można dawny budynek straży celnej w Goli, czy cerkiew w Chróścinie, która służyła również żołnierzom rosyjskim pilnującym granicy w czasach zaborów.
Ciekawym elementem ekspozycji jest rozłożona na podłodze wielka mapa Śląska tamtych czasów, po której chodzi się w trakcie zwiedzania. Sprawia to wrażenie wędrówki przez Śląsk.

Mam nadzieję, że wystawę obejrzy dużo mieszkańców – powiedziała w trakcie wernisażu burmistrz. – W jej zwiedzaniu wezmą udział również szkoły.
Wystawa jest dwujęzyczna – w języku polskim i w języku niemieckim. Można ją oglądać do piątku 20 września.
EW

Wstecz Wilk zginął od kuli
Dalej Magia w Chałpce Starzików