Piątek z nowelami


Narodowe czytanie

W piątek 6 września w Bibliotece Publicznej czytano nowele pisarzy polskich. W ten sposób miasto włączyło się w Narodowe Czytanie, które w naszym kraju odbyło się już po raz ósmy.

Czytanie rozpoczęła burmistrz Iwona Sobania. Po niej czytali, m.in. Renata Marzec-wiceburmistrz, Edyta Sztucka – skarbniczka gminy, Angelina Sarnowska – dyrektorka Publicznego Przedszkola, Barbara Dereń – dyrektorka Zespołu Szkół, Joanna Gawlita – kustoszka Biblioteki Publicznej, Iwona Sarnowska – dyrektorka Ośrodka Kultury, Zdzisława Czerwiak – przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Małgorzata Skarbecka – bibliotekarka, Joanna Olejnik – nauczycielka, Krystyna Buksa – mieszkanka Byczyny. Cieszymy się, że w Narodowym Czytaniu wzięły udział osoby z różnych grup i środowisk – mówi Iwona Sarnowska. – Cieszy nas również bardzo duży udział uczniów byczyńskich szkół.
Organizatorem czytania w bibliotece był Ośrodek Kultury. – W ubiegłym roku czytaliśmy na rynku – przypomina dyrektorka. – W tym, dla porównania, w pomieszczeniu. Wtedy, każdy kto przechodził przez rynek, nawet jeśli nie był zainteresowany, widział, że coś się dzieje, że ktoś coś czyta, zatrzymywał się i słuchał. Teraz w bibliotece byli tylko zainteresowani. W przyszłym roku, jeśli będzie ładna pogoda, czytać będziemy na rynku.
EW

Wstecz Niepełnosprawni niewiele się od nas różnią
Dalej Czytali osiem nowel