Będą wiedzieli jak pomagać


Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Wielkich realizuje projekt: „Reaguj, pomagaj, działaj”. Jednym z jego elementów jest szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Zgodnie z planem, w lipcu bieżącego roku, za pomocą plakatów, ogłoszeń parafialnych i informacji w internecie przeprowadzona została rekrutacja uczestników. W sierpniu odbyły się szkolenia. Pierwsze, przeznaczone dla dorosłych, miało miejsce 16 sierpnia w sali OSP Borki Wielkie.
Szkolenia poprowadzili na zasadzie wolontariatu ratownicy medyczni. Uczestnicy podzieleni zostali na cztery grupy. Po odbyciu szkolenia w danej grupie następowała wymiana. Do przeprowadzenia szkolenia utworzone zostały cztery stanowiska.
Pierwsze dotyczyło szkolenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W szkoleniu tym użyty został fantom dorosłego człowieka zakupiony wcześniej w ramach powyższego projektu oraz zestaw AED będący na wyposażeniu jednostki.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy może uratować komuś życie.


Na drugim uczono się z resustytacji niemowlaka oraz zasad postępowania związanych z usunięciem ciała obcego. W szkoleniu tym użyty został fantom niemowlaka zakupiony również w ramach powyższego projektu.
Stanowisko trzecie dotyczyło postępowania związanego z unieruchomieniem złamań oraz bandażowaniem zranień.
Na stanowisku czwartym omawiano zagadnienia związane z tzw. pozycją boczną, zakrztuszeniem, padaczką, pozycją bezpieczną podczas urazów, wyciekiem krwi z nosa. Na wszystkich stanowiskach uczestnicy szkolenia mieli możliwość praktycznego wykonania poszczególnych zadań.
Kolejne szkolenie z pierwszej pomocy, które również prowadzili ratownicy medyczni na zasadzie wolontariatu, odbyło się 26 sierpnia. Przeznaczone zostało szczególnie dla seniorów z Borek Wielkich. Szkolenie odbyło się na podobnych zasadach jak wcześniejsze, z podziałem na grupy. Również seniorzy mieli możliwość praktycznego wykonania poszczególnych zadań. Uczestnicy obydwu szkoleń podkreślali przy wspólnym poczęstunku potrzebę tego typu spotkań szkoleniowych.
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.
Damian Pietruska,
w ramach współpracy z ool24.pl

Wstecz Nie noś, bo się przyzwyczai- czyli o podróżach w ramionach mamy i taty
Dalej Sukces poprzedzony cierpieniem