Oświata na starcie


Finansowe trudności powiatu kluczborskiego oraz reforma oświaty odbiły się na szkołach prowadzonych przez samorząd. Zmniejszyło się w nich zatrudnienie oraz liczba uczniów ze Wschodu.

Powiat kluczborski prowadzi siedem placówek oświatowych. To: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Licealno-Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W wyniku reformy oświaty – zamknięcia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kluczborku (wchodziło w skład ZSO – przyp. red.) z dniem 31 sierpnia tego roku oraz trudnej sytuacji finansowej powiatu kluczborskiego i wdrażania założeń programu postępowania naprawczego doszło do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela z dziesięcioma nauczycielami – mówi Rozalia Słoniowska, naczelniczka Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
Jeden z nauczycieli został zatrudniony – na podstawie przeniesienia – w innej szkole powiatu kluczborskiego. Trzem nauczycielom zatrudnionym na czas określony nie przedłużono umów.

W ramach administracji zostało uszczuplonych 1,25 etatu – zmniejszono wymiar czasu pracy oraz z jedną osobą rozwiązano stosunek pracy – informuje pani naczelnik.
Powiat kontynuuje program nauki uczniów ze Wschodu, ale w mniejszym wymiarze. Do klas pierwszych w rozpoczętym właśnie roku szkolnym przyjął tylko 26 osób – a nie ponad sto jak rok wcześniej. Zmieniły się też zasady.

Uczniowie klas pierwszych będą płacić za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – wyjaśnia Rozalia Słoniowska. – Natomiast uczniowie starszych roczników nie ponoszą odpłatności za pobyt w internacie, ale powtarzający klasę już tak. Ponadto uczniowie ze Wschodu sami opłacają sobie ubezpieczenie zdrowotne.
W sumie w kluczborskich szkołach ponadgimnazjalnych od września uczy się 237 uczniów z Ukrainy i Białorusi.
Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego starosta Mirosław Birecki oraz wicestarosta Rafał Neugebauer, w imieniu zarządu powiatu, powierzyli na pięcioletni okres stanowiska dyrektora trzem osobom, które wygrały konkursy. To Anna Dzierżan – dyrektorka PODN, Krystyna Błażewska – dyrektorka ZSO oraz Wiesław Solarewicz – dyrektor WODiDZ.
Jeśli chodzi o placówki oświatowe powiatu kluczborskiego, to wielkich zmian na stanowiskach dyrektorskich w nich nie ma. Pod nowym kierownictwem będzie działał tylko ZSO, gdzie właśnie Krystyna Błażewska zastąpiła dotychczasowego długoletniego dyrektora Mariusza Kaczmarskiego.
Zmieniły się zasady zatrudniania nauczycieli – doradców metodycznych w PODN. Zgodnie z nowymi przepisami od nowego roku szkolnego to kurator oświaty będzie powierzał zadania doradcy metodycznego.
W kluczborskim PODN-ie przez ostatnie dwa lata zadania doradcy metodycznego pełniło szesnaścioro nauczycieli. Byli to: Dorota Błaszkiewicz – wychowanie przedszkolne, Krystyna Błażewska – język niemiecki i język mniejszości narodowych, Aleksandra Bobrowska – doradztwo zawodowe, Agnieszka Grabas – matematyka, Beata Herian – wychowanie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Dariusz Jaśkiewicz – wychowanie fizyczne, Ewa Kisiel-Hys – przedmioty artystyczne, Patrycja Kozera – język angielski, Beata Kwiatoń-Czernik – historia i wiedza o społeczeństwie, Aneta Matląg-Konieczna – edukacja dla bezpieczeństwa i działań opiekuńczych, Lidia Mucha – język polski, Krzysztof Stępień – informatyka i technika, Iwona Szczepanowska – geografia, biologia i przyroda, Jolanta Turczyńska-Śpiewak – przedmioty zawodowe, Zofia Wietrzyk – edukacja wczesnoszkolna, Alicja Wojtaszczyk – chemia i bibliotekoznawstwo.
MZ

Wstecz Zmiana w miejskim krajobrazie
Dalej Strażacy otworzyli podwoje