Gmina pozyskała miliony


Dzięki pozyskanym środkom zmodernizowany zostanie żłobek, opracowany program ochrony przyrody gminy oraz wymienione źródła ciepła na bardziej ekologiczne.

Trwa remont żłobka miejskiego. I co najważniejsze, wszystko idzie zgodnie z planem. Od września maluchy będą bawić się w nowej, kolorowej sali. Kuchnia doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt AGD i inne niezbędne akcesoria.
Na to zadanie gmina pozyskała 660 tys. zł z rządowego programu Maluch +. Sala powstanie w miejscu, gdzie mieściła się siedziba Caritasu – tłumaczy Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna. – Ten został przeniesiony do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Na czas remontu salę dla dzieci uczęszczających w okresie wakacyjnym do placówki wygospodarowaliśmy również w szkole nr 2.
W związku z tym żłobek miejski, który do tej pory dzielił się budynkiem z Caritasem, powiększy się i to znacząco.

Było to konieczne, bowiem od września utworzonych zostanie trzydzieści dodatkowych miejsc dla dzieci – mówi burmistrz. – W ten sposób odpowiadamy na apele rodziców, których pociechy nie zostały przyjęte do placówki. Teraz z tym problemu nie powinno być. Mamy największy w okolicy żłobek na dziewięćdziesiąt miejsc.
Zadanie to również będzie dotowane z rządowego programu kwotą 30 tys. zł.

W sumie inwestycje w żłobku, z wkładem gminy, kosztować będą milion złotych – mówi włodarz Olesna.
To nie koniec dobrych wiadomości. Gmina otrzymała potężne wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Pierwszy projekt to ,,Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”. Jego całkowita wartość wynosi prawie 1,5 mln zł.

To zadanie realizować będziemy w partnerstwie z Nadleśnictwem Olesno oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu – zaznacza burmistrz.
Opracowany zostanie Program Ochrony Przyrody gminy Olesno. Ponadto renaturalizowany będzie zbiornik wodny w Kucobach, z którego m.in. usunięte zostaną naloty z drzew i krzewów. Ruch turystyczny i rekreacyjny skupiony będzie wokół zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa”.

Powstanie wiata wraz z systemem zamontowanych w środku tablic informujących o walorach obszaru oraz obowiązujących tam zakazach – tłumaczy burmistrz.
Partnerzy projektu realizować będą również zadania związane z naprawą grobli w rezerwacie przyrody ,,Kamieniec”. Planowane są także działania edukacyjne, w tym wydanie przewodnika po opolskich rezerwatach przyrody.

Środki już zostały nam przyznane, wkrótce umowa zostanie sfinalizowana – mówi Sylwester Lewicki. – Jesteśmy też przed podpisaniem umowy na wymianę pieców. Nasz wniosek został wysoko oceniony, znalazł się na trzecim miejscu.
Na ,,Wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno” magistrat pozyskał dotację w wysokości 1,3 mln zł. Całkowita wartość projektu to 3,8 mln zł.

Do tego zadania z własnego budżetu dokładamy trzydzieści trzy procent jego wartości – zaznacza burmistrz.
Projekt obejmuje likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Olesno na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania. 33 budynki mieszkalne podłączone zostaną do sieci gazowej, w 49 kolejnych dotychczasowe źródła wymienione zostaną na kotły gazowe, w 32 powstaną pompy ciepła, w tym w 28 przy wsparciu paneli fotowoltaicznych.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1018,94 tony równoważnika CO2, zaś szacowany roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM10 wyniesie 6,61 mg/rok.
Małgorzata Kuc

Wstecz Bardzo twórcze letnisko
Dalej W obiektywie amatorów