Foldery zapromują miasto


Ośrodek Kultury realizuje projekt pod nazwą „Poszukiwacze historii”. Jego atrakcjami są organizowane wycieczki rowerowe i warsztaty dziennikarskie. Zdobyta w ich trakcie wiedza zostanie wykorzystana do opracowania trzech folderów o historii, zabytkach i przyrodzie gminy Byczyna. Zamysł był taki, aby w okresie wakacyjnym czas spędzać na sportowo – wyjaśnia Iwona Sarnowska, dyrektorka Ośrodka Kultury w Byczynie. – Zaplanowaliśmy więc cztery wycieczki rowerowe, dzięki którym poznamy ciekawe i zarazem ważne miejsca.
Dla wycieczkowiczów zostały zakupione kamizelki odblaskowe oznakowane zdjęciem miasta. Pierwsza wyprawa już się odbyła. Jej głównym tematem były osobliwości przyrodnicze. Trasa liczyła 35 kilometrów i wiodła – począwszy od Byczyny – przez Ciecierzyn, Janówkę, Siemianice, Chróścin i Golę. Zdobyte wiadomości wykorzystywane już były na pierwszych warsztatach dziennikarskich. Uczestniczący w nich wycieczkowicze proponowali, jakie atrakcje przyrodnicze gminy zamieścić w opracowywanym folderze. Dowiedzieli się również o roli dziennikarza, jego pracy w gazecie, obowiązującej go etyce, gatunkach dziennikarskich.
Opracowane w trakcie realizacji projektu foldery będą jedną z form promocji miasta i gminy.

Folderów będzie na tyle dużo, że otrzymają je uczestnicy wycieczek i warsztatów oraz wszyscy ci, którzy przyjdą na spotkanie podsumowujące projekt – zapowiada Iwona Sarnowska.
Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej dla upamiętnienia osób, które walczyły o niepodległą Polskę, a które spoczywają na cmentarzu komunalnym w Byczynie, projekt przewiduje zakup i złożenie na ich grobach kwiatów oraz zapalenie zniczy.
Realizacja projektu zakończy się 30 września. Dofinansowanie wynosi 6 tysięcy złotych i pochodzi ono ze środków Programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. EW

Wstecz Szukają stylu i brzmienia
Dalej Patryk powalczy o mistrzostwo Europy